Utprovningsguider Swift Mobil-2

different-people-2250x400.png

Våra förmågor är färskvara – används de inte går de snabbt förlorade

Vi är alla unika individer med olika kroppsformer, förmågor och behov. Att ge stöd för bäcken och överkropp och ha möjlighet att forma ryggen utifrån varje individ, är mycket viktigt för att åstadkomma ett bra sittande. Målet är att stärka förmågorna, förhindra funktionsnedsättningar och helt enkelt förbättra sittoleransen över tid.

Genom våra utprovningsguider lär du dig hur du ställer in dusch-och toalettstolen Swift Mobil-2 för olika kroppsformer.

Hämta hem vår samlings PDF, 8 sidor

prio-abs_alla-01-800x450.png

Lång överkropp

En lång överkropp kan var en utmaning för den posturala kontrollen och sittoleransen. I kombination med en försämrad hållning kan det leda till att förändringar i ryggraden/bäckenet utvecklas snabbt. Stabilitet i bålen är nödvändigt för att möjliggöra en funktionell och relevant aktivitetsnivå. Även om tiden som tillbringas i en mobil duschstol är relativt begränsad, så är det viktigt att hålla det här i minnet.
 
 
prio-abs_alla-06-800x450.png

Kort överkropp

En kort överkropp kan antingen vara medfödd eller så kan det bero på en deformerad ryggrad. I kombination med korta ben behöver även sitsdjupet och fotstödet ställas in korrekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
prio-abs_alla-02-800x450.png

Stor överkropp

Överkroppen kan vara tung i förhållande till underkroppen på grund av bukfetma, lång överkropp eller benamputation. Bukfetma kan påverka andningen och försvåra höftböjning. En stor överkropp förflyttar vanligtvis tyngdpunkten framåt och personen riskerar att hamna i en framåtlutande ställning.
Om användaren kan luta sig mot ryggstödet och även få stöd för bäckenet och sätet från exempelvis ett höftbälte så underlättas extension av bålen och därmed andningen.
prio-abs_alla-07-800x450.png

Breda höfter

I sittande ställning kommer de breda höfterna att breda ut sig över sittytan. Då är det viktigt att det finns plats för det och att de inte kläms av hårda kanter. En formad sittdyna kommer att kunna öka kontaktytan mellan säte och sits och ge ett mjukare avslut på sitsen.
prio-abs_alla-03-800x450.png

Breda axlar

Med breda axlar kan ryggstödet ibland bli för smalt. Det är viktigt att se till att kontaktytan är så god som möjligt för att förhindra onödigt tryck mot ryggen/kroppen.
 
 
prio-abs_alla-04-800x450.png

Bakåttippat bäcken

Ett bakåttippat bäcken är en mycket vanlig anledning till försämrad hållning och funktion. Det leder ofta till att användaren glider fram på sitsen. En välformad sittdyna och ett höftbälte kan hjälpa till att stabilisera bäckenet och förhindra framåtglidning.
prio-abs_alla-08-800c450.png

Lutande ställning

Anledningen till en lutande ställning måste utredas omsorgsfullt. Är bäckenet inblandat eller börjar det med en böjning av ryggraden i sidled? Huvudställning? Har användaren ont?
 
 
 
 
 
 
prio-abs_alla-05-800x450.png

Kyfos

En kyfotisk rygg behöver tillräckligt med utrymme baktill för att användaren ska sitta stadigt på en adekvat sittyta. Ryggstödet måste följa och anpassas efter individens ryggkurvatur. En kyfos innebär även ett bakåttippat bäcken med risk för framåtglidning på sitsen. Då är det viktigt att stabilisera bäckenet med exempelvis ett bälte.
 
 
prio-abs_alla-09-800x450.png

Asymmetri

En asymmetrisk ryggrad kan vara en följd av spasticitet, degenerativa skelettsjukdomar eller helt enkelt långvarig försämrad hållning och måste utredas noggrant. Muskelsammandragningar är också vanliga. Målet är att skapa så mycket stöd som möjligt för att förhindra ytterligare försämringar i skelettet/musklerna. Andningen kan påverkas och ska prioriteras.