Patientförflyttning

Lättanvända överflyttnings- och ompositioneringslösningar för olika vårdbehov. Möjliggör säkra, bekväma och värdiga förflyttningar för både vårdgivare och patient.
/globalassets/0-sweden/utbildning/etac-webinar/webinar-image-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Etac webinar

Etac ebjuder ett unikt digitalt utbildningsprogram som ger dig möjligheten att öka din
kompetens om och kring våra produkter, helt kostnadsfritt. En kompetens som kan göra stor skillnad både för dig och för användaren.

Se vårt kompletta utbildningsprogram för mer information och anmälan.

Utbildningsprogram