Barn & Junior

Konfigurerbara hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov, för att säkert främja självständighet och deltagande i dagliga aktiviteter.