Barn & Junior

Konfigurerbara hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov, för att säkert främja självständighet och deltagande i dagliga aktiviteter.
/globalassets/0-sweden/utbildning/etac-webinar/webinar-image-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Etac webinar – Barn & Junior

Etac ebjuder ett unikt digitalt utbildningsprogram som ger dig möjligheten att öka din
kompetens om och kring våra barn & juniorprodukter, helt kostnadsfritt. En kompetens som kan göra stor skillnad både för dig och för användaren.

Se vårt kompletta utbildningsprogram för mer information och anmälan.

Utbildningsprogram Barn & Junior