/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/category-image-hoists.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Taklyftar

Taklyftslösningar spelar en integrerad roll i vårdmiljön i alla vårdmiljöer och hjälper vårdare vid lyft och förflyttning av personer med nedsatt rörlighet. Ett brett utbud av skenor och motorer gör att skräddarsydda lösningar kan appliceras i olika situationer, vilket möjliggör bekväma lyft och en förbättrad arbetsmiljö för vårdare.