Lyftselar

Ett flexibelt sortiment av lyftselar och bårar behövs för att lyfta, placera, mobilisera eller aktivera användare med nedsatt rörlighet. Olika vårdsituationer som toalett, förflyttning och uppresning kräver olika sorters lösningar.