/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/molift-rgosling-hb-padded_molift-smart-150_carer2.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Lyftselar

Ett flexibelt sortiment av lyftselar och bårar behövs för att lyfta, placera, mobilisera eller aktivera användare med nedsatt rörlighet. Olika vårdsituationer som toalett, förflyttning och uppresning kräver olika sorters lösningar.

Risk bedömning för val av lyftsele

Etac lyftselsväljare fungerar som ett verktyg för att ge användbar vägledning i valet av lyftsele/lyftselar relaterat till den avsedda användningen. Resultat ska endast ses som en huvudsaklig riktlinje och ersätter inte behovet av individuella bedömningar, utförda av kompetenta vårdgivare för varje fall/patient.