Om Etac

About Etac_banner_850x325.jpg


Etac grundades 1973 och är en världsledande utvecklare och leverantör av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare. 

Genom våra specialiserade produktvarumärken erbjuder vi toppmoderna produkter för en rad olika vardagsbehov och vårdmiljöer, i livets alla skeden. Vårt mål är att förbättra vårdtagarens förmåga och vårdgivarens arbetsförhållanden genom att erbjuda kvalitativa, funktionella och ändamålsenliga produkter – vare sig det gäller produkter för barn eller för äldre vårdtagare.

Vårt engagemang har gjort att vi fått många utmärkelser och skapat stor kundtillfredsställelse världen över. Vår innovativa anda och vårt innovativa förhållningssätt gör det möjligt för oss att fortsätta skapa nya möjligheter för användare, patienter och vårdgivare.

Etac har sitt huvudkontor i Sverige, mer än 1300 anställda världen över och försäljning i över 50 länder via egna enheter och distributörer. Etacs intäkter uppgår till cirka 350 miljoner euro.