R82

Innovativa pediatriska produkter som är anpassade för de olika behoven hos användare och vårdgivare och som främjar deltagande i vardagsaktiviteter.