Historia

General banner_image 15_850x325.jpg

Etac kännetecknas av pionjärer som brinner för att skapa möjligheter för användare, patienter och vårdgivare, ofta med sin egen erfarenhet som grund.

green_stripe_78BE20.png
1973

Etac grundades

RFSU Rehab, som senare döps om till Etac, grundas. Sverker Göthberg har visionen att erbjuda ett nytt sortiment av hjälpmedel med innovation, funktionalitet och design som grund.

green_stripe_78BE20.png
1985

Förvärv av Enco Miljö

Svenskt företag grundat 1972 där Bosse Lindqvist drev utvecklingen av rullstolar. En ryggradsskada som han fick vid en traktorolycka gjorde att han insåg behovet för bättre rullstolar.

green_stripe_78BE20.png
2008

Förvärv av Immedia

Det danska företaget grundades 1986 av Werner Johansen som efter att ha blivit inlagd på sjukhus och sett sina föräldrar bli mer och mer beroende av vårdgivare, insåg behovet för manuella förflyttningslösningar.

green_stripe_78BE20.png
2010

Molift förvärvas

Det norska företaget grundades 1981 av Hans Kasper Andresen, som efter att ha blivit inlagd på sjukhus på grund av en hjärtinfarkt insåg behovet av hjälpmedel för säkra lyft och förflyttningar av patienter.

green_stripe_78BE20.png
2011

R82 förvärvas

Det danska företaget grundades 1982 av Erik Ernst, Flemming Møller och Lars Lykke, som via egna erfarenheter från fältet insåg behovet av bättre hjälpmedel för pediatriska användare.

green_stripe_78BE20.png
2011

Full äganderätt av Nordstjernan

Nordstjernan, ett svenskt familjeägt onoterat investmentbolag, övertar full äganderätt till Etac. Nordstjernan ägde redan 60 % av Etac sedan 2006.

green_stripe_78BE20.png
2015

Förvärv av Convaid

Det amerikanska företaget grundades 1976 av Rachel och Merv Watkins som via sin erfarenhet från arbetsterapi och maskinteknik insåg behovet av speciella barnvagnsliknande rullstolar.

green_stripe_78BE20.png
2016

Förvärv av Star

Det Amerikanska företaget grundades 1995 av Kevin och Janice Fraser, som insåg behovet av att snabbt kunna erbjuda anpassade dynor och madrasser som minskar risken för trycksår.

green_stripe_78BE20.png
2019

Investering i HoverTech (70 %)

Det amerikanska företaget grundades 1997 av David T. Davis, som insåg behovet av luftassisterade produkter för förflyttning- och ompositionering för att säkerställa en säkrare miljö för både patienter och vårdgivare.