/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/hovermatt-spu_hospital_plain-x-ray-32.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Luftassisterad överflyttning

HoverTech luftassisterade överflyttningssystem gör det enklare att förflytta och ompositionera patienter, samtidigt som risken för skador minskar för vårdpersonalen. Ett konstant genomsläpp av luft under den uppblåsta enheten gör att kraften som krävs för att förflytta en patient, minskar med 80-90%. Detta gör det möjligt för vårdpersonal att förflytta patienter på ett säkert sätt utan tunga lyft och överbelastning.