/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/etac-myloo1258-c2.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

På toaletten

Med nedsatt rörlighet kan det vara både smärtsamt och svårt att sitta ner och stå upp. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för toaletten som ger ökad komfort och säkerhet.