Utprovningsguider rullstolar

Cross 6_hero banner_2250x600.jpg

Våra förmågor är färskvara – används de inte går de snabbt förlorade.

Vi är alla unika individer med olika kroppsformer, förmågor och behov. Att ge stöd för bäcken och överkropp och ha möjlighet att forma ryggen utifrån varje individ, är mycket viktigt för att åstadkomma ett bra sittande. Målet är att stärka förmågorna, förhindra funktionsnedsättningar och helt enkelt förbättra sittoleransen över tid.

Genom våra utprovningsguider lär du dig hur du ställer in rullstolarna Etac Cross 5, Cross 6 och Prio 3A för olika kroppsformer.