De 5 Smiles teknikerna

De 5 Smiles teknikerna

Vid ompositionering eller vändning av en patient med stort omvårdnadsbehov bör vårdaren utföra fem avlastande moment för att undvika skjuvning och hudskador;

  • En kudde som används när du ligger ner kanske inte är lika bekväm när du sitter upp. När en patient sitter upp i sängen, ta bort kudden, skaka den och sätt tillbaka den. Detta gäller givetvis även vid byte av position från sittande till liggande.
  • Ta på dig MultiGlide Glove glidhandske och lägg den handskbeklädda handen på axlarna och för handen sakta ner längs ryggen ner till skinkorna.
  • Flytta handen till under skinkorna och för handen sakta ner längs benet ner till fötterna.

Upprepa på motsatt sidan av patienten.

 

 

 

Att använda MultiGlide Glove glidhandske

MultiGlide Glove med låg friktion är ett utmärkt hjälpmedel för att minska hudspänningar över beniga utskjutande delar. Handsken gör det lättare att placera handen mellan patienten och ytan och släta ut huden på baksidan av patienten och rynkorna på lakanet för att undvika skador på huden.

Se instruktionsfilmen för att lära dig hur du kan använda MultiGlide Glove i olika situationer.

Framträdande beniga områden

I texten ovan hittar du exempel på hudområden som riskerar trycksår. Det är viktigt att tänka på att det finns många fler utsatta hudområden att vara uppmärksam på.

Att lindra hudspänningar är relevant för alla områden som riskerar en lokal skada på grund av tryck eller tryck i kombination med skjuvning.

Exemplen ska endast ses som en övergripande riktlinje och ersätter inte behovet av individuella bedömningar, utförda av utbildade vårdare för varje enskild patient.

 

EPUAP riktlinje

Som en del av god praxis rekommenderar European Pressure Ulcer Advisory Panel att man använder manuella hanteringstekniker och utrustning som minskar friktion och skjuvning vid ompositionering av personer med begränsad rörlighet.

När vi använder 5 Smiles-tekniken strävar vi efter att lindra hudspänningar över beniga utstickande områden; t.ex. på baksidan av huvudet, axlarna och skinkorna.

Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline kan köpas från NPIAP här.