Produktvarumärken

Genom våra specialiserade produktvarumärken erbjuder vi toppmoderna produkter för en rad olika vardagsbehov och vårdmiljöer, i livets alla skeden.

Vårt mål är att förbättra vårdtagarens förmåga och vårdgivarens arbetsförhållanden genom att erbjuda kvalitativa, funktionella och ändamålsenliga produkter – vare sig det gäller produkter för barn eller för äldre vårdtagare.

* HoverTech-produkterna har utvecklats av HoverTech International, som är ett samarbete mellan Etac och HoverTech International. För förfrågningar utanför EU, kontakta HoverTech International.