Miljö

General banner_image 3_850x325.jpg

Som multinationell tillverkare och distributör strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med resurser, vara mer energieffektiva, optimera transporter och minska användningen av farliga kemikalier.
 
Green_image_850x10.jpg

Minska miljöpåverkan

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom att minska vår energiförbrukning och vår koldioxidutsläppsintensitet i förhållande till våra intäkter. Vi strävar efter att använda förnybar energi där så är möjligt. Vi strävar också efter att kontinuerligt utvärdera och minska miljöpåverkan i vår leverantörskedja genom att införa ISO 14001 på våra fabriker och att aktivt vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från produktion, försäljning, affärsresor och transporter.

initiatives_image6_550x550.jpg
Green_image_850x10.jpg
initiatives_image13_550x550.jpg

Eliminera skadliga och giftiga ämnen

Etac arbetar för att eliminera skadliga och giftiga ämnen i produkter och arbetsprocesser och vi förväntar oss att alla leverantörer följer RoHS1 och REACH2 samt relevanta lagar och krav. För att vi ska säkerställa att Etacs produkter uppfyller kraven är leverantörer skyldiga att underteckna självdeklarationer och vi genomför även kontroll av materialdatablad.

Vi utför även regelbundna uppföljningar gällande spår av kemikalier i våra produkter och alla produkter där huden är i direkt kontakt med textilmaterial testas regelbundet med avseende på biokompatibilitet.

1) RoHS-direktivet – står för Restriction of Hazardous Substances och har sitt ursprung i EU, direktivet begränsar användningen av specifika farliga material som finns i elektriska och elektroniska produkter.

2) REACH – EU:s förordning om farliga kemikalier.