Cirkulär ekonomi

Sustainability_banner2_850x325.jpg

Cirkulär ekonomi handlar om ett ramverk där befintliga resurser återanvänds och återvinns så mycket som möjligt. Detta tankesätt kan verka svår att tillämpa inom hälso- och sjukvården eftersom det inte finns en ”standardlösning” som passar alla, men denna komplexitet kan hanteras på olika sätt.

Etac har arbetat med denna fråga i många år och genom återanvändning av hållbara och modulära plattformar som enkelt kan personanpassas med olika tillbehör, erbjuder vi lösningar som eliminerar behovet av helt nya produkter för att individuella behov ska kunna uppfyllas. Men vi kan göra ännu mer och under de kommande åren strävar vi efter att öka återanvändning och återtillverkning av våra produkter ytterligare.

Green_image_850x10.jpg

Göra det möjligt för våra kunder att återvinna

Genom att producera hållbara produkter av hög kvalitet som i många fall enkelt kan återvinnas utan att produktvärdet förloras, gör Etac det möjligt för kunder att bli mer hållbara. Nedan visas två exempel.

Etac Swift dusch- och toalettstolar

Vegro, som är en av Nederländernas största leverantörer av hemvårdsutrustning för rehabilitering, har använt Etac Swift i många år. Inte bara för att det är en väldesignad duschstol som kan anpassas till olika behov, utan även för att det är en mycket hållbar produkt som tål rengöringsrutiner och det tuffa dagliga användandet i badrummet.

Duschstolens höga kvalitet och slitstyrka gör att Vegro i normala fall kan använda och återanvända Etac Swift ungefär 5–10 gånger per år, under en varaktighet på 7–8 år. Genom denna återvinning sänker man livscykelkostnaderna och skapar långsiktigt värde. Vegro har genom åren provat och testat många alternativ till Etac Swift, men ägaren René Kamerbeek säger: ”När det gäller kvalitet och hållbarhet kommer ingen konkurrent ens i närheten av Swift”.

initiatives_image1_550x670.jpg

Etac rullstolar
När det gäller rullstolar förväntar sig både förskrivare och användare en individanpassad produkt. Etacs hållbara och modulära plattformar som omfattar olika tillbehör gör det möjligt för vårdgivare att erbjuda olika individuella konfigurationer under åtskilliga år, från en enda plattform. På så sätt kombineras förbättrad användarupplevelse, lagerhållning och minskad miljöpåverkan.

Green_image_850x10.jpg

Hjälpa våra kunder att återvinna

Optimering av kostnader är något vårdgivare ständigt måste sträva efter, och ett sätt att göra detta är genom återanvändning av produkter. Komplexiteten hos vissa produkter försvårar emellertid rekonditioneringsprocessen eftersom det krävs en expertis- och kunskapsnivå som inte alltid finns tillgänglig lokalt.

initiatives_image2_550x670.jpg

I Storbritannien erbjuder Etac sedan 2008 en förnyelseplan för att bidra till återvinning av pediatriska produkter och förlängning av deras livslängd. Denna förnyelseplan innebär att Etac använder sig av beprövad produktkunskap och höga standarder för att utföra hållbar service och rekonditionering av kundernas begagnade produkter. Alla produkter genomgår service, konfigureras och utrustas individuellt med nödvändiga reservdelar och tillbehör av erfarna tekniker innan de skickas tillbaka till kunden och slutanvändaren.

Etacs höga standarder vid rekonditionering av en produkt ger slutanvändaren en likadan upplevelse som om en helt ny produkt skulle ha använts. Genom förnyelseplanen förlängs således produktens livslängd, säkerhet och komfort förbättras för både kunder och slutanvändare och kundernas lagervärde optimeras.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor för mer information om hur vi kan hjälpa dig i ditt land.

Green_image_850x10.jpg

Ständig strävan efter förbättring

Etac söker ständigt nya sätt att bidra till en mer cirkulär ekonomi. Under 2019 anslöt sig till exempel Etac till CIRCit Nords forskningsprojekt. Etac har under projektets gång hållit flera workshops tillsammans med forskare från Danmarks Tekniska Universitet för att utveckla verktyg som möjliggör cirkularitet, hitta nya initiativ inom samt mäta cirkulär ekonomi.