Badrumssäkerhet

/globalassets/0-international/products/bathroom-aids/campaigns/bathroom-safety/b.s-2.-woman-in-bath-tub.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Badrummet är avgörande för vårt välbefinnande

Genomsnittspersonen tillbringar 30–60 minuter per dag i badrummet. Under en livstid blir det flera år. Oavsett om vi njuter av att tillbringa tid där för att koppla av eller bara skyndar igenom vår dagliga personliga vård är badrummet avgörande för vårt välbefinnande och en plats där vi vill vara självständiga.

Tyvärr inträffar de flesta fallolyckor i hemmet i badrummet, och även om en vanlig föreställning är att risken endast gäller äldre människor, uppstår skador i alla åldrar. Att tidigt göra små kompletteringar i badrummet kan göra mycket för att hålla sig frisk, så att din tid i badrummet fortsätter att vara på dina egna villkor.

/globalassets/0-international/products/bathroom-aids/campaigns/bathroom-safety/b.s-3-image-accidents-2.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

En plats där olyckor är vanliga

De flesta känner inte till att fall är den näst vanligaste orsaken till olyckor och dödsfall världen över efter trafikolyckor. Det gör fallskador till ett stort folkhälsoproblem med stora effekter på samhället och individen.

De äldsta är som mest utsatta och både förekomsten av fall och svårighetsgraden av komplikationer ökar markant från 60 års ålder. Fallskador kan vara svåra att återhämta sig från och kan ibland sätta igång en negativ spiral med försämrad hälsa som man aldrig återhämtar sig från.

Känn dig trygg genom att vidta försiktighetsåtgärder

Den goda nyheten är att många fall kan undvikas. Att säkra hemmet och särskilt badrummet är en bra utgångspunkt och en enkel åtgärd. För att underlätta processen erbjuder Etac tre nivåer av säkerhetslösningar med varierande stöd för olika användarbehov. Alla produkter är speciellt utvecklade för våtrumsmiljöer och utformade för att smälta in i modern badrumsinredning.

Förutom de paketerade lösningarna finns det många produktalternativ för att ytterligare tillgodose individuella preferenser. Allt för att du ska kunna vara trygg och kunna fortsätta njuta av tiden i badrummet.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs vår lista med tips på hur du bäst förebygger fall och skador genom att göra säkerhetsanpassningar i ditt badrum.

Gå till Allmänna tips

Förebyggande åtgärder

För att förhindra fallolyckor

Back to Preventive image 3.jpg

Att vidta försiktighetsåtgärder och göra mindre kompletteringar i badrummet i ett tidigt skede kan göra mycket för en förbättrad badrumssäkerhet. Denna strategi är lämplig för en person som är aktiv och frisk men som inser fördelarna med ”en extra hand” och vill minska de allmänna riskerna i våtrumsmiljöer.

Gå till Förebyggande åtgärder

Stödåtgärder

För att undvika skador

Back to Supportive image 3.jpg

Att bli äldre innebär ofta värk och smärta. Även om det vanligtvis är ofarligt ökar det avsevärt risken för fall och skador som det kan vara svårt att återhämta sig från. Viss extra hjälp minskar risken för olyckor betydligt och kan vara till stor hjälp för att dagliga rutiner ska underlättas.

Gå till Stödåtgärder

Hjälpmedel

För att förlänga självständigheten

Back to Assistive image.jpg

Våra hjälpmedel underlättar fortsatt självständiga badrumsbesök för personer med någon grad av nedsatt rörlighet. En person med nedsatt rörlighet har oftast nytta av mer omfattande stöd, eftersom det kan göra det möjligt att sköta den personliga hygienen utan hjälp från en vårdgivare eller släkting.

Gå till Hjälpmedel