Integritetspolicy – Dataskydd

Etac fäster stor vikt vid din integritet och vid säker användning av dina personuppgifter.

För Etac är skydd av din integritet och säker användning av dina personuppgifter av yttersta vikt. Skydd av din integritet och säker användning av dina personuppgifter är av yttersta vikt för Etac. Vi säkerställer att dina personuppgifter alltid är skyddade och behandlar dem enligt gällande dataskyddsregler samt interna riktlinjer och rutiner.

I denna integritetspolicy förklaras vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, vad vi gör med dem samt dina rättigheter att uppdatera och radera dina uppgifter. Vi är således tydliga med hur vi hanterar dina lagrade personuppgifter. Insamling, användning och delning av dina uppgifter sker endast med ditt tillstånd och där det är tillåtet enligt lag.

Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • kunna kommunicera med dig och besvara frågor,
 • utvärdera och bevaka din användning av våra digitala kanaler,
 • hantera rättsliga skyldigheter,
 • förvalta, skydda och utveckla våra system och tjänster,
 • hantera abonnemang,
 • erbjuda dig som användare anpassade produkter.

Vilken typ av information samlar vi in?

Den typ av information vi samlar in från dig är den information som du tillhandahåller när du använder våra webbplatser och våra digitala kanaler, kontaktar oss eller prenumererar på våra nyhetsbrev via e-post.

 • Inloggningsuppgifter, IP-adresser, webbplatscookies, typ av enhet, operativsystem, typ av webbläsare som används vid besöket och annan sessionsinformation vid användning av våra online-applikationer.
 • Grundläggande kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Anställningsrelaterad information som arbetshistorik, nuvarande arbetsgivare, division, avdelning, titel, skattenummer, personlighetstestresultat och arbetsuppgifter.
 • Kontaktinformation för externa hänvisningar som namn, arbetsgivare, befattning och relation.
 • I enstaka fall efterlevnadsrelaterad information som konkursansökan, brottsliga ärenden, negativa medierapporter, mutbrott samt efterlevnad av olika lagar.

Detta är en allmän beskrivning av de typer av personuppgifter som vi behandlar.

Vad gör vi med denna information?

I mycket enstaka fall använder Etac dina personuppgifter för att tillhandahålla och anpassa de produkter du har beställt eller godkänt. Vi använder inte dina uppgifter för andra ändamål än de som anges i denna policy utan ditt samtycke.

Vi använder dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig.

 • Emellanåt skickar vi meddelanden till dig om våra produkter samt om ändringar i våra policyer och villkor. Den här typen av information är viktig för att vi ska kunna hålla dig uppdaterad om dina integritetsrättigheter, upprätthålla kvaliteten på våra produkter och säkerställa din säkerhet genom korrekt användning av produkten. Du kan inte avregistrera dig från dessa meddelanden.
 • Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera produktlanseringar och uppdateringar, kampanjer, kommande evenemang eller andra marknadsföringsaktiviteter. Denna typ av information är valfri och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration.

Vi använder personuppgifter för internt bruk. Ändamålen med sådan användning kan vara dataanalys, rekryteringsprocess, forskning för att förbättra vårt produktutbud och den allmänna användarupplevelsen på våra webbplatser. Vi kan även använda uppgifterna för att lättare kunna skapa, utveckla, leverera, driva och förbättra våra produkter. För sådana ändamål har vi som mål att endast använda anonymiserade eller pseudonymiserade uppgifter.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en textrad som skickas till din webbläsare när du besöker vår webbplats, textraden skickas sedan tillbaka till oss via din webbläsare nästa gång du surfar på en av våra sidor. Cookien innehåller ett serienummer som gör att vi kan se om flera besök efter varandra kommer från samma dator. Cookien innehåller inga personuppgifter och kan inte spåras till någon individ.

Huvudsyftet med vår användning av cookies är att på ett tillförlitligt sätt mäta antalet personer som besöker vår webbplats och hur länge besöket varar. Detta gör vi genom att använda ett statistikprogram på vår webbserver. Om du väljer att inte godkänna cookies kan vi inte garantera att alla sidor på webbplatsen fungerar som de ska.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Ibland måste vi lagra vissa uppgifter för specifika ändamål under en längre tid på grund av driftsmässiga och juridiska krav. Det sker till exempel när du utför en betalning till Etac. Dessa uppgifter lagras under en längre tid eftersom det krävs i skatte- och bokföringsändamål. Andra skäl till att vissa data lagras under längre tid är:

 • Säkerhet och förebyggande av bedrägerier och obehörig användning
 • Överensstämmelse med rättsliga krav

Utlämnande av information

Vi kan komma att dela din information:

 • med tjänsteleverantörer som leverantörer, konsulter, marknadsföringspartners och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till sådan information för att utföra arbete för vår räkning eller hjälpa oss att hantera affärssamarbetet. Vi kräver att dessa tredje parter skyddar dina uppgifter;
 • med Etac-koncernens dotterbolag och närstående enheter som tillhandahåller tjänster eller utför databehandling för vår räkning;
 • med andra mottagare som externa rådgivare, myndigheter, domstolar, polis och potentiella köpare eller säljare vid företagsavyttring eller förvärv. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter som lagras av oss. Du kan även välja mellan olika alternativ när det gäller vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi använder dessa uppgifter och hur vi kommunicerar med dig.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att:

 • få bekräftelse på att vi har samlat in personuppgifter om dig,
 • begära tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig,
 • få kopior av de personuppgifter vi lagrar om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter,
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter, och
 • blockera, anonymisera eller radera informationen på lämpligt sätt.

Rätten att få tillgång till personuppgifter kan under vissa omständigheter begränsas av lokala rättsliga krav. Vi kommer att svara på alla dina förfrågningar gällande tillgång till, ändring eller radering av dina personuppgifter i enlighet med lokala rättsliga krav. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss på GDPR@etac.com.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill påpeka ett eventuellt brott mot lokal sekretesslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på:
GDPR@etac.com
Tel 08–633 47 00

Om du inte är nöjd med svaret du får har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Ladda ned policyerna här: