/globalassets/inriver/resources/image/structureimage/sub-category-positioning-cushions-1000x1000.jpg?width=1506&Quality=90&rmode=max&scale=down

Positionerings- & Huvudkuddar

Positioneringskuddar används för att ge stöd och avlastning för olika kroppspartier i liggande och sittande läge.