Patientförflyttningslösningar för sjukhus

Minska risken för skador för vårdpersonal och förbättra patientsäkerheten

Hälsosystem globalt står inför en alarmerande brist på vårdpersonal. WHO uppskattar en brist på 10 miljoner yrkesverksamma år 20301. I USA säger till exempel 47% av vårdpersonalen att de planerar att lämna sin nuvarande roll inom de närmaste två till tre åren2.

En primär anledning till att vårdpersonal lämnar yrket är risken för yrkesskador. Den mest bidragande orsaken till skador är patientförflyttning, som är den största riskfaktorn för belastningsskador för vårdpersonal3. Manuell förflyttning, förflyttning och mobilisering av patienter på sjukhus kan ha betydande kliniska och ekonomiska konsekvenser för vårdpersonal och patienter4.

Att förhindra arbetsrelaterade skador är en vinst för alla

För att effektivisera och höja kvaliteten i våra sjukhus och vårdssystem är det av yttersta vikt att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal. En av de mest betydelsefulla möjligheterna att åstadkomma detta är att minimera risken för skador kopplade till hantering av patienter.

Etac erbjuder en av branschens bredaste utbud av högkvalitativa lösningar för överflyttning och ompositionering. Vi tacklar en mängd utmaningar inom patientförflyttning på sjukhus med både vårdpersonal och patienters välbefinnande i fokus.

Läs mer om hur du förebygger arbetsskador
Hospital solution intro 800x450.jpg
shutterstock_1963596469_molift_450x800.jpg

Arkitektonisk planering och stöd

Flera studier har visat att taklyftsystem är effektiva för att förebygga skador relaterade till patientförflyttning för vårdpersonal. Molift taklyftsystem erbjuder olika motorer, skenprofiler och innovativa lösningar för integrering i olika typer av tak och väggar.

Etac stödjer regelbundet vårdgivare, arkitekter och byggföretag med projektåtgärder, ritningsstöd, installationsvägledning, med mera.

Läs mer om vår support

Stödjande hjälpmedel för engångsbruk

Hälsoassocierade infektioner, som luftvägsinfektioner, infektioner i samband med kirurgiska ingrepp, urinvägsinfektioner och blodinfektioner, utgör betydande risker inom hälsoinrättningar, särskilt i snabbrörliga och korttidsmiljöer som sjukhus.

Engångsprodukter för enskild användning spelar en avgörande roll för att förebygga dessa infektionsrisker. De möjliggör också betydande kostnadsbesparingar och effektiv drift genom enklare lagring och användning av färdiga produkter utan tvättkostnader och logistik5.

Se våra förebyggande lösningar
HoverMatt-SPU_Transfer-between-beds-800x450px.jpg
Hospital solution Ambulance 800x450.jpg

Ambulans och patientintagning

Hanteringen av patienter börjar ibland redan innan de kommer till sjukhuset.

Etac har lösningar för att säkert och effektivt flytta patienter, inklusive enheter för luftassisterad överflyttning och lösningar för att förflytta patienter liggande. Detta underlättar överflyttning till och från ambulansen samt när patienterna tas in på intensivvårdsavdelningen.

Se våra passande hjälpmedel

Tidig mobilisering

Lösningar för hantering av patienter gynnar inte bara sjukvårdspersonalen utan kan också ha en positiv inverkan på patienterna. Forskning visar att brist på rörelse har en negativ effekt på nästan varje organsystem. På en intensivvårdsavdelning ökar långvarig imobilisering risken för trycksår (PI), ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) och venös tromboembolism (VTE)6.

Därför är tidig mobilisering avgörande för att minska risken för sådana komplikationer och längden på sjukhusvistelsen.

Upptäck utbudet av hjälpmedel
Hospital solution Early mobilisation 800x450.jpg
Molift UnoSling Repositioning Sheet Carer Patient 4-point bariatric.jpg

Bariatrisk vård

Mellan 1975 och 2016 nästan tredubblades den globala förekomsten av fetma och betraktas idag som ett av de mest betydande folkhälsoproblemen7. Att vårda denna patientgrupp innebär en ännu högre skaderisk för vårdpersonal och ökad efterfrågan på lämplig utrustning och lösningar för hantering av patienter.

Säker arbetsbelastning (SWL) för större patienter

Etac erbjuder specialutrustning för hantering av plusstorlekspatienter. Molift Air 500 och tillhörande lyftselar möjliggör en säker arbetsbelastning på 500 kg med en enda taklyftsmotor. Molift Mover 300 är det idealiska mobila lyftalternativet för patienter upp till 300 kg.

Gå till lösningar för bariatrisk vård

Referenser

1. World Health Organization https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
2. Elsevier – Clinician of the future report https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/1242490/Clinician-of-the-future-report-online.pdf
3. Centers for Disease Control and  Prevention https://www.cdc.gov/niosh/topics/safepatient/default.html 
4. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7399987/ 
5. European Centre for Disease Prevention and Control https://www.ecdc.europa.eu/en/health care-associated-infections
6. Knight et al., 2018
7. World Health Organization https://www.worldobesity.org/about/about-obesity/prevalence-of-obesity