Arkitektonisk planering och stöd

Höj hälso- och sjukvårdsstandarden

Ett system som möjliggör snabba och smidiga patientförflyttningar bidrar till effektivitet inom vårdarbet. Integrerade skensystem maximerar golvyta och optimerar arbetsutrymmet för sjukhuspersonal. Etac har flera års erfarenhet av projekt- och konsultverksamhet. Vi erbjuder professionell rådgivning gällande planering och installation av skensystem inför renoveringar och nybyggnationer av vårdboenden, sjukhus och institutioner. Vi ger vägledning angående byggnadstekniska frågor relaterade till förberedande arbete för installation av skensystem. Molift-auktoriserade tekniker hanterar installationen och säkerställer funktionalitet och säkerhet.

shutterstock_1963596469_molift_450x800.jpg

Vårt stöd vid planering och projektering

 • Design- och beräkningstjänster, både på skissnivå och slutlig design
 • Detaljerad design, till exempel:
  • Förflyttning genom dörrar – där dörrar ska höjas i förhållande till det valda skensystemet
  • För system som monteras på väggen - den slutliga höjden på väggen enligt det valda skensystemet
  • Klarläggning av placering av lampor, detektorer, etc., enligt valda  skensystem
  • Utarbetande av beskrivningar
 • Deltagande i uppstart- och planeringsmöten
 • Deltagande i samordningsmöten med andra entreprenörer
 • Löpande platsbesiktningar
 • Ritningar i Autocad/Revit
 • Planeringsguide med information/instruktioner för användning under planering/uppstart.