Ägare

Nordstjernan_building_800x325px.jpg

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag vars affärsidé är att genom aktivt ägande utveckla företag och skapa god långsiktig värdetillväxt.

Nordstjernan grundades 1890 som ett rederi. På 2000-talet utvecklades Nordstjernan till ett investeringsbolag och förvärvade innehav i Etac 2006. 2011  ökade Nordstjernan sitt innehav i Etac från 60 till 100 procent.

Nordstjernan är idag ägare i ett 20-tal noterade och onoterade bolag med huvudkontor i Norden.