Kvalitets- och regelefterlevnad

General banner_image 25_850x325.jpg

Etacs huvudfokus är att erbjuda säkra produkter med hög och enhetlig kvalitet. Produkterna är utformade och tillverkade enligt de senaste standarderna och principerna för bästa praxis. Alla våra medicintekniska produkter är CE-märkta och registrerade hos relevanta myndigheter i enlighet med gällande lagar och direktiv.

Vi utvärderar systematiskt våra tjänster för förbättrad kvalitet, funktionalitet och prestanda i enlighet med lagstadgade krav för att upprätthålla säkerhet och effektivitet under produktens hela livscykel.

0 Green line -image

EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR)

Etac uppfyller kraven i den nya europeiska medicintekniska förordningen EU 2017/745 (MDR) som trädde i kraft den 26 maj 2021. Den nya MDR-förordningen ersätter det tidigare MDD-direktivet, övergången har gått smidigt eftersom Etac uppfyllde kraven i MDD sedan tidigare och arbetar proaktivt med efterlevnad.

Att vi uppfyller kraven i MDR är en bekräftelse på att Etacs produkter är säkra att använda och av utmärkt kvalitet till nytta för patienter, användare och våra kunder.