Kvalitets- och regelefterlevnad

General banner_image 25_850x325.jpg

Etacs huvudfokus är att erbjuda säkra produkter med hög och enhetlig kvalitet för både användare och hjälpare. Produkterna är utformade och tillverkade enligt de senaste standarderna och principerna för bästa praxis.

Vi arbetar systematiskt med att kontrollera alla processer inom tillverkning och design, och säkerställer kontinuerligt att våra produkter följer de strikta regler som gäller för medicintekniska produkter, för samtliga marknader där våra produkter säljs. Vi utvärderar systematiskt våra tjänster för förbättrad kvalitet, funktionalitet och prestanda i enlighet med lagstadgade krav för att upprätthålla säkerhet och effektivitet under produktens hela livscykel.

Alla våra medicintekniska produkter är CE-märkta och registrerade hos relevanta myndigheter i enlighet med gällande lagar och direktiv.