Hållbarhet

 

För Etac har hållbarhet hög prioritet, och är nära kopplat till framgången och den långsiktiga utvecklingen av vår verksamhet. Vårt huvuduppdrag har alltid varit att engagera oss i samhället i syfte att förbättra livskvaliteten för användare, patienter och vårdgivare. Men för Etac handlar hållbarhet även om att vi ska bidra till en bättre miljö, ett säkert och inkluderande samhälle med lika möjligheter och en rättvis verksamhetsmiljö.

”Vi är måna om att bidra till ett mer hållbart samhälle och har satt upp ambitiösa mål för de kommande åren. Vi vill göra det som är rätt och uppmuntrar partners och kunder att i samarbete med oss skapa möjligheter för en hållbar framtid.”

Michael Wirzberger

Verkställande direktör

IMG_4385_Michael_450x800.jpg
/globalassets/0-international/about-us/sustainability/sustainability_image5_800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Etacs hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målen för hållbar utveckling är en handlingsplan för att man ska kunna skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. I målen behandlas olika globala utmaningar vi står inför, bland annat fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa. De 17 målen är sammankopplade och för att ingen ska hamna på efterkälken är det viktigt att vi som samhälle har uppnått dessa mål fram till 2030.

Besök FN:s webbplats
factory_hero banner2_2250x600.jpg

Etac tilldelas DGNB Platinum certifikat
Vi är mycket glada och stolta över att kunna meddela att vår nya produktionsanläggning i Tczew är den första i Polen som har tilldelats DGNB:s högsta hållbarhetscertifikat – Platinum!

DGNB-systemet bygger på de tre centrala hållbarhetsområdena ekologi, ekonomi och samhällsfrågor, som viktas lika i utvärderingen. Systemet är internationellt erkänt som ett globalt riktmärke för hållbarhet. Läs mer om DGNB här: Extern länk