Immedia

Användarvänliga hjälpmedel för manuell förflyttning och positionering möjliggör säker och bekväm förflyttning för både patient och vårdgivare.