Molift

Ergonomiska lyftar, selar och överflyttningshjälpmedel som möjliggör säker och bekväm förflyttning i olika miljöer. Underlättar både för patient och vårdgivare.