Utbildningar Patientförflyttning

Här följer en presentation av vårt utbildningsutbud inom området Patientförflyttning, vilket omfattar manuella förflyttningshjälpmedel, personlyftar och lyftselar. De flesta utbildningarna kan hållas hel- eller halvdag. Halvdagsutbildningarna är något förenklade och innehåller mindre tid för praktiska övningar. Vi anpassar utbildningarna efter era behov och utifrån upphandlat sortiment. För att boka en utbildning kontaktar du din lokala säljare/utbildare. Utbildningarna hålls på din arbetsplats eller annan lämplig lokal. Etacs utbildningar är grundläggande och vi arbetar endast med vårt sortiment av produkter. När det gäller fördjupade utbildningar så samarbetar Etac med Sveriges ledande utbildningsföretag: HMC Sverige och Modern Arbetsteknik.