Etac Cross 6

Marknadens mest inställbara allroundrullstol
/globalassets/0-international/products/wheelchairs/campaigns/cross-6/cross-6_image1_800x500.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Enkla justeringar som sparar tid

De enkla justeringarna sparar tid. Använd din tid till att finjustera inställningarna för att förbättra rörligheten, så att användarens individuella förmåga kan förbättras.

Allt är viktigt – men allt är inte lika viktigt. Det finns mycket att prata om när det gäller rullstolar. Varje människa har sina förmågor och begränsningar. Våra förmågor är färskvara – om de inte används går de snabbt förlorade. Strävan att ständigt stötta och förbättra användarens förmåga är grundidén för våra produkter. I utvecklingen av Cross 6 har vi samarbetat med förskrivare och hjälpmedelstekniker vilket resluterat i snabbare, tydligare och enklare inställningar. Tack vare detta kommer fler användare få en rullstol som stärker indvidens möjlighet till aktivitet – Ability Based Seating™

/globalassets/0-international/products/wheelchairs/campaigns/cross-6/cross-6_image5_800x500.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Marknadens mest inställbara allroundrullstol

Det multijusterbara ryggstödet och offsetdesignen för drivhjulpositionerna gör det enklare för dig som förskivare att ändra inställning. På så sätt kan du skapa en rullstol med bästa möjliga sittkomfort och köregenskaper – allt för att stärka användarens förmåga till aktivitet.

Ännu enklare justeringar

Att justera Cross 6 är enkelt och kräver väldigt få verktyg. Det nya
3A-ryggstödet är utformat för att kunna justeras enklare med rullstols- användaren sittande i stolen. Den redan lägsta sitshöjden på marknaden har nu blivit ännu lägre och enklare att justera. Cross 6 kan alltid justeras i takt med att användarens behov förändras. Dess hållbara kvalitet och inställbarhet gör den framtidssäkrad – både för användaren och miljön.

 

 

 

 

 

Enklare justering av 3A-ryggen

3A ryggstödet har förbättrad funktion och det är nu ännu enklare att justera, tack vare tydligare märkning. Ryggstödet har dessutom ytterligare 10 gr justering av lumbalvinkeln. Att uppnå användarnas individuella förmåga genom att finjustera 3A-ryggstödet är vad vi kallar Ability Based Seating™.

 

 

 

 

 

Ännu lägre sitshöjd

Med Cross 6 får du ytterligare 6 drivhjulspositioner som möjliggör en sitshöjd på 32–53 cm i en ram. Den nya utformningen ger optimala köregenskaper i förhållande till önskad sitshöjd. Cross 6 garanterar den perfekta kombinationen av balans och körning.

Cross 6_video image6_800x450.jpg

Stabilt chassi

Det nya chassit har en stabilare konstruktion och färre antal skruvar, vilket sparar tid vid rekonditionering och säkrar kvaliteten över tid.