Swift Mobil-2 - Produktutveckling

Den andra generationen av Swift Mobil

Introduktion

Detta är en berättelse från Etacs produktutveckling, baserad på ett exempel från Hygienhjälpmedel och mobila duschstolar. Den illustrerar hur insikter om användare och vårdgivare påverkar designprocessen och väsentliga produktegenskaper.

/globalassets/swm-2-campaign-in-depth-1.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Bakgrund

Mobila duschtoalettstolar används i såväl hemmet som vårdinrättningar och behöver vara mångsidiga då de underlättar både duschning, toalettbesök och transporter. Används främst av personer som behöver hjälp, de måste tillgodose behoven hos vårdgivare såväl som användare.

Etac har utvecklat mobila duschstolar i mer än 30 år, och genom ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och användare har vi fått en gedigen förståelse för de utmaningar de står inför. Men när vi planerade för den andra generationen av Swift Mobil ville vi få ännu fler insikter. Så vi gick ut och ställde frågor – som vi fick tydliga svar på.

/globalassets/0-international/products/bathroom-aids/campaigns/swift-mobil-2-in-depth/swm2-in-depth_3.-we-know-beacuse-we-asked.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Vi vet – för vi frågar

Vårdgivare bekräftade konsekvent att den mest problematiska aspekten för dem var begränsad åtkomst där de varken kan se vad de gör eller arbeta ergonomiskt. Användare i gengäld tyckter att det är besvärligt och ovärdigt när vårdaren har svårt att hjälpa dem.

Värdighet, säkerhet och komfort för användarna är våra första och främsta prioriteringar, men vi måste också ge vårdgivare en hälsosam arbetsmiljö. Undersökningen förstärkte hur viktigt det är med enkel åtkomst för att undvika onödiga lyft eller obekväma arbetsställningar när man hjälper till med personlig hygien. Detta, i kombination med ytterligare insikter, uppgick till 4 hörnstenar som blev våra vägledande principer genom hela designprocessen.

Viktiga insikter och designmål

1. Enkel åtkomst

Enkel åtkomst och att undvika ansträngda arbetsställningar för vårdgivare är de primära förutsättningarna för att ge en värdig, personlig omvårdnad. Vi behöver utforma en sittyta som är så öppen och tillgänglig som möjligt.

Gå till Enkel åtkomst

2. Anpassningsförmåga

Varje person är olika och det är viktigt att ge användarna maximala möjligheter till anpassning. Själva stolen måste vara så anpassningsbar som möjligt och funktionerna måste vara enkla och intuitiva att hantera.

Gå till Anpassningsförmåga

3. Komfort

För att användarupplevelsen ska vara så avkopplande som möjligt måste stolen vara bekväm. Vi behöver ge ett behagligt stöd på rätt ställen samt mjukhet och komfort för användarna när de sitter upprätt eller lutande.

Gå till Komfort

4. Enkel hantering

Ergonomi, funktionalitet och enkel hantering för alla som använder produkten är avgörande. Stolen behöver ha åtkomliga bromsar, en enkel och kontrollerad tiltfunktion, passa bra över toaletter och underlätta hantering av bäcken.

Gå till Enkel hantring
green-line-2205x10.jpg

Besök våra produktsidor