Breda höfter

588320-Etac-Swift-Mobil-Tilt-2_env1-2250x600-Hero.jpg
/globalassets/0-sweden/utbildning/kroppsformer--swift-mobil-2/prio-abs_alla-07-800x450.png?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för breda höfter

Etac Swift Mobil-2 finns endast i en storlek men armstöden är utformade så att de inte hindrar bredare höfter från att breda ut sig.

En komfortsits (1) erbjuder ett mjukare avslut på sitsen och kan vara ett bra alternativ.

Anpassa alltid armstöden och benstöden utifrån brukaren.

green-line-2205x10.jpg