Kort överkropp

588320-Etac-Swift-Mobil-Tilt-2_env1-2250x600-Hero.jpg
/globalassets/0-sweden/utbildning/kroppsformer--swift-mobil-2/prio-abs_alla-06-800x450.png?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för kort överkropp

Det är vanligt att en person med kort överkropp även har kortare ben och på så sätt har ett kortare sitsdjup.

Ryggen på Etac Swift Mobil-2 kan behövas justeras så att sitsdjupet kortas något och eventuellt utrustas med en mjuk ryggdyna (1), en komfortsits (2) och de korta benstöden (3).

Anpassa alltid armstöden och benstöden utifrån brukaren.

green-line-2205x10.jpg