Utprovningsguider Cross 5 och Cross 6

Cross 6_hero banner_2250x600.jpg

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm.
Med ryggförlängare kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

bodyshapes_tallupperbody_800x450.jpg

Lång överkropp

En lång överkropp kan var en utmaning för den posturala kontrollen och sittoleransen. I kombination med en försämrad hållning kan det leda till att förslitningar på ryggraden/bäckenet utvecklas snabbt. Stabilitet i bålen är nödvändigt för att möjliggöra en funktionell och relevant aktivitetsnivå.bodyshapes_shortupperbody_800x450.jpg

Kort överkropp

En kort överkropp kan begränsa räckvidden. Det kan bero på en deformerad ryggrad och kräver då en noggrann anpassning för att uppnå bästa möjliga stöd. I kombination med korta ben behöver även sitsdjupet och fotstödet ställas in korrekt.
bodyshape_heavy800x450.jpg

Stor överkropp

Överkroppen kan vara tung i förhållande till underkroppen på grund av bukfetma, lång överkropp eller benamputation. Det innebär ofta att tyngdpunkten förlyttas långt fram och användaren riskerar att hamna i en framåtlutad sittposition. Detta kan försvåra höftböjning och även medföra en andningspåverkan. Om användaren kan luta sig mot ryggstödet underlättas extension av bålen och därmed andningen.

bodyshape_broadhips_800x450.jpg

Breda höfter

I en rullstol leder detta ofta till att ryggstödet blir för brett, vilket kan påverka stabiliteten i bålen och armarnas rörlighet. I sittande ställning kommer en välformad sittdyna att minska den förstorade bredden vid höft/lår. Att använda breddningsdelar för sitsen kan vara ett alternativ för att skapa utrymme för höften utan att påverka bredden på ryggstödet.

bodyshape_broadshoulders_800x450.jpg

Breda axlar

Med breda axlar kan ryggstödet ibland vara för smalt. Ett alternativ kan vara att sänka ryggen, men vissa användare behöver en ryggstödshöjd i nivå med skulderbladen eller högre i en komfortrullstol för bekvämlighet och stabilitet. Om så är fallet kan tillbehör för breddning av ryggen användas för att få rätt stöd för breda axlar.

bodyshapes_posteriorpelvictilt_800x450.jpg

Bakåttippat bäcken

Ett bakåttippat bäcken är en mycket vanlig anledning till försämrad hållning och funktion. Det leder ofta till att användaren glider fram på sitsen. Om man i ett tidigt stadie kan stötta ett lätt bakåttippat bäcken, kan sittpositionen stabiliseras och därmed minska risken för ökad bakåttippning av bäckenet.


bodyshapes_leaningposture_800x450.jpg

Lutande ställning

Anledningen till en lutande ställning måste utredas omsorgsfullt. Är bäckenet inblandat eller börjar det med en böjning av ryggraden i sidled? Huvudställning? Har användaren ont? En första undersökning kommer att upptäcka smärta, ett sidotippat bäcken eller andra orsaker som kan leda till en lutande ställning och behöver hanteras.bodyshape_asymmetry_800x450.jpg

Asymmetri

Det finns många möjliga orsaker till asymmetri. För att erbjuda de bästa lösningarna är det avgörande att fastställa orsaken och målet bör vara att minska asymmetrin genom att stödja användaren i en möjlig, neutral hållning. Målet är att erbjuda posturalt stöd som förhindrar ytterligare försämring av ryggraden, tillåter optimal funktion för bål, armar och huvud, samt säkerställer att inre organ inte påverkar andningen och matsmältningen.

bodyshapes_kyphosis_800x450.jpg

Kyfos

En kyfotisk rygg behöver tillräckligt med utrymme baktill för att användaren ska sitta stadigt på en adekvat sittyta. Ryggstödet måste följa och anpassas efter individens ryggkurvatur. En kyfos innebär även ett bakåttippat bäcken. En kollapsad bål i kombination med normal armlängd kommer också att ställa speciella krav på framdrivningens inställningar.