Vikten av tidig intervention i barns utveckling

/imagevault/publishedmedia/bqi2zr97ny3upqzhy9ln/xpanda_shape_115_117_91A2255.jpg

Tidig utveckling hos barn är en avgörande period som har en betydande påverkan på ett barns kognitiva, sociala, emotionella och fysiska tillväxt. Det är en avgörande och oerhört viktig tid. Rätt kost, god omsorg från sina vårdgivare och lekmöjligheter är några av de avgörande faktorerna för att främja barns utveckling. Under de första levnadsåren upplever barn en betydande utveckling av grov- och finmotorik, kommunikation och sociala färdigheter. Denna imponerande utveckling beror på hjärnans förmåga att omorganisera sig själv genom neuroplasticitet, som bildar nya nervbanor under hela livet.

Neuroplasticitet är som mest uttalad under de första 2-3 åren av ett barns liv, vilket möjliggör snabb utveckling. Dessa första år av utveckling hos barn är de bästa åren för tidig intervention. Därför kan barn som löper risk att ha funktionsnedsättning eller som redan har diagnosticerats med funktionsnedsättning dra nytta av tidig intervention under sina spädbarn- och småbarnsår.

/globalassets/0-international/products/paediatric/campaign-pages/clinical-topics/img_8572_low.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Förstå neuroplasticitet och milstolpar i barns utveckling

Vid födseln innehåller ett barns hjärna många neuroner, men få vägar eller kopplingar mellan dem. Dessa vägar skapas när barnet ägnar sig åt alla typer av aktiviteter, eftersom vägarna skapas i alla delar av hjärnan, oavsett om det är områden för känslor, grov- eller finmotorik, tal eller något annat område i hjärnan. Ju mer ett barn övar en färdighet, desto mer motståndskraftig blir vägen, vilket gör uppgiften lättare att utföra. Vägen börjar som en liten stig och slutar som en motorväg när uppgiften är automatiserad. Detta beror på hjärnans neuroplasticitet. Hjärnan har neuroplastiska förmågor under hela livet, men det är mer uttalat i den tidiga barndomen.

När barn deltar i aktiviteter når de definierade milstolpar inom olika utvecklingsområden. Även om tidsramen kan variera, uppnår de flesta barn dessa milstolpar inom en viss period. Barn som riskerar att drabbas av funktionsnedsättningar eller som redan har identifierats med sådana kan bli försenade med att nå dessa milstolpar.

/imagevault/publishedmedia/fjexr8weib4kznul6mkh/_O6A6953.jpg

Hjälpmedel för att stödja tidig utveckling hos barn

Hjälpmedel kan stödja barn som är försenade att nå milstolpar för grovmotorisk funktion. Dessa hjälpmedel kan kompensera och stödja barnet i olika positioner, vilket gör det lättare att leka med leksaker, delta i aktiviteter och interagera med familj och vänner. Om ett barn till exempel har svårt att bibehålla en sittande position kan det vara svårt att öva på att sträcka sig efter en leksak, greppa den och leka med den.

Sammanfattningsvis är tidig intervention avgörande för att främja en hälsosam utveckling hos barn. Att förstå neuroplasticitet och användningen av hjälpmedel kan avsevärt främja barnets utveckling. Genom att dra nytta av hjärnans förmåga att omorganisera sig själv kan vi hjälpa barn att nå sin fulla potential.

Vår Folder om Tidig Intervention ger en översikt över när man bör överväga att använda hjälpmedel för sittande, stående, mobilitet, toalettbesök och bad. Genom att tidigt förse barn med hjälpmedel kan vi stödja deras fortsatta utveckling och hjälpa dem att nå sina milstolpar inom olika utvecklingsområden.

Relaterade produkter

/imagevault/publishedmedia/8l2ztgx7bm1yc1zv0ljy/xpanda_shape_infant_blue_01.jpg

R82 x:panda shape

x:panda shape är konfigurerbar och erbjuder skräddarsytt stöd för att passa individuella behov.

Gå till produktsida
/globalassets/inriver-never-delete-this/resources/image/main/55154-meerkat-top-menu-and-related-product-image.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

R82 Meerkat

Meerkat är ett enkelt och flexibelt ståstöd med ett fritt val av både rygg– och magstående.

Gå till produktsida
/globalassets/inriver-never-delete-this/resources/image/main/50335-crocodile-top-menu-and-related-product-image.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

R82 Crocodile

Crocodile är en bakåtvänd rollator för det aktiva barnet som ger optimalt stöd och ett bra gångmönster.

Gå till produktsida