588320-Etac-Swift-Mobil-Tilt-2_env1-2250x600-Hero.jpg
/globalassets/0-sweden/utbildning/kroppsformer--swift-mobil-2/lutande-800x450.png?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för en lutande ställning eller asymmetri

En lutande sittställning för ofta med sig ett sidotippat bäcken.

Orsaken till att en person lutar kan vara flera bland annat smärta och nedsatt bålstabilitet.

Asymmetrier kan bero på skolios. Att se till att personen sitter med en stabil bas d v s med ett gott stöd från sitsen, av benstöden och armstöden är mycket viktigt! Justera alltid armstöden och benstöden utifrån brukaren.

Om personens bålstabilitet är nedsatt så kan Etac Swift Mobil Tilt-2 vara det bästa alternativet. Då kan sitsen tiltas, så att personen får en större kontaktyta mot ryggstödet.

Utrusta Etac Swift Mobil-2 med en komfortsits (1), ett höft- och bröstbälte (2), bålstöden (3) och gärna armstödsdynorna (4). Ju större yta, desto bättre tryckfördelning!

green-line-2205x10.jpg