588320-Etac-Swift-Mobil-Tilt-2_env1-2250x600-Hero.jpg
/globalassets/0-sweden/utbildning/kroppsformer--swift-mobil-2/4-pelvistilt-kyphosis-800x450.png?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för ett bakåttippat bäcken eller kyfos

Kyfos är en naturlig kurvatur av bröstryggen, men den kan förstärkas till följd av exempelvis osteoporos (benskörhet), vilket oftast är åldersrelaterat. En kraftig kyfos gör att personen lutar framåt och bäckenet tippar bakåt.

Omvänt så bidrar ett bakåttippat bäcken till att ryggraden flekteras och att personen riskerar att glida framåt på sitsen.

Då kan det vara bra att slacka på ryggbanden för att ge plats för ryggen samt utrusta Etac Swift Mobil-2 med en konturerad komfortsits (1), höftbälte (2) och en tvärslå (3). De mjuka, följsamma bålstöden ger ett gott stöd och komfort för ryggen och en känsla av omhändertagande (4).

Anpassa alltid armstöden och benstöden utifrån brukaren.

green-line-2205x10.jpg