Tidig mobilisering

Förbättra patienternas hälsa genom tidig mobilisering

Fördelar med lösningar för patientförflyttning, gäller inte bara för vårdpersonal utan ger också positiva resultat för patienterna. Studier visar att långvarig orörlighet påverkar nästan alla organsystem negativt. I en intensivvårdsmiljö ökar sannolikheten för trycksår, lunginflammation och blodpropp vid längre perioder av immobilisering.

Prioritering av tidig mobilisering är följaktligen avgörande för att minska risken för dessa tillstånd och minimera sjukhusvistelsen.

Hospital solution Early mobilisation 800x450.jpg