Minska risken för infektion och korskontaminering

Optimera infektionskontroll

Sjukvårdsinrättningar, särskilt snabbrörliga miljöer som sjukhus, står inför betydande risker från vårdrelaterade infektioner, såsom luftvägsinfektioner, kirurgiska infektioner, urinvägsinfektioner och blodförgiftning.

Att använda produkter för engångsbruk/enpatientsbruk är avgörande för att förebygga infektioner, erbjuda kostnadsbesparingar och säkerställa effektiv verksamhet med produkter färdiga att användas, vilket eliminerar tvättkostnader och logistik.

Etac tillhandahåller olika produkter för enpatientsbruk, vilket minimerar risken för korskontaminering, stödjer vårdgivare och underlättar tidig mobilisering av patienter.

 

1.2 Reduce the risk.. - Image block - SE