Kort överkropp

Utprovningsguide Prio 3A

Star_handcheck_Prio-3_2250x600.jpg
/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/prio-3a/illustration_prio3a_accessories_body-shape_short.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Många äldre lider av olika typer av förändringar i ryggraden som påverkar den övre bålens form och funktion.

Välj 3D ryggdynan (1) som formar sig och ger utrymme för en kyfotisk eller hopsjunken rygg. Ställ in det dynamiska bäckenstödet (2) i nivå med SIPS och dra åt bandet. Justera 3A ryggens lumbalvinkel efter användaren.

Om personen ska köra själv, kontrollera att avståndet från axel till hand på drivringen är korrekt.

Armstöd: Vid kort överkropp behöver armstöden vanligtvis vara inställda på det lägsta läget. Armstöd med en smal armstödsplatta (3) kan ställas in något lägre än modellen med en bred armstödsdyna.

Sits- och ryggvinkel: Gör alltid en bedömning av både det aktiva läget och viloläget. Lås lägena med clips för vinkelbegränsning (4), komfortlås (5) och ryggvinkelbegräsning (6).

green-line-2205x10.jpg
green-line-2205x10.jpg

Se utprovninsgguider för samtliga kroppsformer.

Gå till kroppsformer