Lång överkropp, stor överkropp, breda axlar

SM2 Image block

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för – lång överkropp, stor överkropp, breda axlar

En person med lång och/eller stor överkropp kan behöva en extra bred rygg (1) för att bålen ska få optimalt stöd. En Etac Swift Mobil-2 med extra bred rygg eller en Etac Swift Mobil Tilt-2 XL, kan då vara de bästa alternativen. Den extra breda ryggen ökar avståndet mellan ryggrören med 6 cm och ger bättre plats för en bred rygg.

Beroende på axelbredd, så går det även att justera armstöden inåt eller utåt (2), så att armbåge och underarm vilar i linje med axelleden.

Beroende på hur god bålstabilitet personen har, så kan det behövas en anatomiskt utformad komfortsits (3), ett höft- och/eller bröstbälte (4) eller bålstöd (5). En komfortsits är alltid att rekommendera till personer med risk för trycksår.

Breddningssats för benstöd kan vara ett bra alternativ för den stora brukaren (6).

Anpassa alltid armstöden och benstöden utifrån brukaren.

Green line image block

Card Item - SM2- smalt läge armstöd

2. Smalt läge för bred rygg

Armstödshöjd från sits: 25 cm.
Bredd mellan armstöd: 48 cm.
Card Item -  SM2 Breddat läge arm

2. Breddat läge för bred rygg

Armstödshöjd från sits: 25 cm.
Bredd mellan armstöd: 60 cm.