Bariatrisk vård

1.1 Bariatric care - Image block - SE

Ökande global fetma utmanar vården

Mellan 1975 och 2016 nästan tredubblades den globala förekomsten av fetma, och anses idag som ett av de mest betydande folkhälsoproblemen7. Att vårda denna patientgrupp innebär en ännu högre skaderisk för vårdpersonal och ett ökat behov av adekvat utrustning och lösningar för omvårdnad av dessa patienter. 

Säkra system för större patienter

Etac erbjuder specialutrustning för att säkerställa vården av patienter med övervikt.  Taklyftsmotorn Molift Air 500 och tillhörande lyftselar möjliggör en maxbelastning (safe working load, SWL) på 500 kg med en enda taklyftsmotor. Molift Mover 300 är det idealiska mobila lyftalternativet för patienter upp till 300 kg.