Lång överkropp

Utprovningsguide Prio 3A

Star_handcheck_Prio-3_2250x600.jpg
/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/prio-3a/illustration_prio3a_accessories_body-shape_tall.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

En lång användare kan behöva sitta mer bakåtlutat för att uppnå en mer balanserad sittposition. För att möjliggöra detta kan 3A-ryggens lumbalvinkel justeras.

Ryggförlängning 3A (1) kan enkelt läggas till för att öka rygghöjden med 6 cm.

Välj ryggdyna eller ryggöverdrag (2). Ryggstödet kan justeras så högt som 68 cm. Var noga med att att ställa in det dynamiska bäckenstödet (3) i höjd med SIPS.

När en person med lång överkropp tiltas kan den förskjutna tyngdpunkten påverka stolens stabilitet. Vid behov, använd clips för vinklebegränsning (4). En användare med en lång överkropp kan ha svårt att stabilisera bålen om det aktiva läget är för upprätt. Ställ in den aktiva sitsvinkeln med komfortlåset (5) och ryggvinkeln med rem för ryggvinkelbegränsning (6).

green-line-2205x10.jpg
green-line-2205x10.jpg

Se utprovninsgguider för samtliga kroppsformer.

Gå till kroppsformer