Från ambulans till intagning på sjukhus

Optimera den akuta situationen genom smidiga patientförflyttningar

De aktiviteter som rör patientförflyttning och som är kopplade till en patients sjukhusvistelse börjar ofta innan de kommer in genom sjukhusets dörrar. Ambulanspersonal och Akutsjuksköterskor måste agera snabbt i stressiga situationer genom att bedöma patientens behov och arbeta med patienter och familjer i kris. Arbetet är fysiskt krävande, och eftersom många patienter flyttas över till en annan enhet efter utvärdering förväntas akutsjuksköterskorna flytta patienter till andra ytor, som till exempel ambulansbår, röntgenbord, britsar och operationsbord.

Etac är specialiserad på luftassisterade överflyttningssystem och liggande överflyttningslösningar, vilket säkerställer patientsäker och effektiv hantering under i samband med ambulanstransport och intagning till sjukhuset. Våra överflyttningssystem är designade för att snabbt anpassa sig till akutsjuksköterskornas omedelbara behov, vilket gör det lättare att göra snabba patientbedömningar och smidiga överflyttningar mellan olika avdelningar.

Utforska våra lösningar för att förbättra de fysiska aspekterna av säker patienthantering i din sjukhusmiljö.

/globalassets/0-international/products/patient-handling/campaigns/hospital-solutions-patient-handing_old/hovermatt-spu_hospital_emergency-intake-new.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Undersökning av patienters smärtupplevelse vid laterala överflyttningar

I en undersökning vid Karlskoga lasarett utvärderades skillnaden i patientens smärtupplevelse vid laterala överflyttningar med luftassisterad överflyttningsmadrass HoverMatt, jämfört med traditionella glidbrädor.

Patienter med misstänkt höftfraktur, som ofta genomgår laterala överflyttningar, upplevde betydligt mindre smärta med HoverMatt. Undersökningen visade att den genomsnittliga smärtupplevelsen på en 10-gradig VAS-skala var markant lägre för HoverMatt (1,3) jämfört med glidbrädor (5,2). Märkbart var att 50% av patienterna överflyttade med HoverMatt upplevde ”Ingen smärta”. Den patienten överflyttad med HoverMatt med högst smärtupplevelse (VAS 5) upplevde fortfarande lägre smärta än 50% av patienterna överflyttade med glidbräda.

Undersökningen understryker HoverMatts effektivitet när det gäller att minska patientens smärta vid laterala överflyttningar.

Ta del av hela undersökningen