Stor överkropp

Utprovningsguide Prio 3A

Star_handcheck_Prio-3_2250x600.jpg

En stor överkropp som inte får tillräckligt med stöd kan leda till framåtböjd bål och andningssvårigheter. Gör en noggrann bedömning av både det aktiva läget och viloläget.

Det är fördelaktigt att justera lumbalvinkeln för att ge plats åt överkroppen. Det kommer att hjälpa till att öppna upp bröstryggen för att underlätta andningen. Om lumbalvinkeln justeras för en ökad vinkel kan det påverka stabiliteten hos en användare med stor överkropp.
För att begränsa sitstilt och ryggvinkelkan clips för vinkelbegränsning användas.

/globalassets/0-international/wheelchairs-and-pressure-care-landing-page/body-shapes-cross-5-and-6-and-prio-3a/prio-3a/illustration_prio3a_accessories_body-shape_largel.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Aktiv position
Sitsdjup: Användaren kan behöva ett längre sitsdjup (1-2) på grund av en stor bål. Ställ in ryggvinkeln i det bakre läget (pos 3) för en bättre balansering av rullstolen.

Ryggstöd: Var generös när du justerar ryggbanden i nivå med stussen. Försök att uppnå extension i bröstryggen och justera det dynamiska bäckenstödet (3) i nivå  ed SIPS. Detta gör att diafragman kan utvidgas, vilket är nödvändigt för funktionell andning.

Den aktiva positionen är en kombination av sitstilt och ryggvinkling. Säkra  positionen med hjälp av ryggvinkelbegränsning (4) och komfortlås (5).

Sits- och ryggvinkel: En stor överkropp ändrar viktfördelningen, vilket kan påverka stolens stabilitet. Även om personen kan använda sits- och ryggvinklingsfunktionerna i respektive maxläge ska du kontrollera stolens stabilitet och vid behov använda clips (6) för att begränsa vinkelinställningarna.

green-line-2205x10.jpg

Etac_Prio3A_seat_depth_back_800x450.jpg

1. Inställning av sitsdjup baktill

Ryggstödet kan monteras i tre olika djuplägen. Ju längre bak det placeras, desto större del av användarens vikt hamnar över drivhjulen. Detta skapar goda förutsättning för aktiv framdrivning.
Etac_Prio3A_seat_depth_front800x450.jpg

2. Inställning av sitsdjup framtill

Den främre sitsplattan kan ställas in 7 cm i djupled. Börja alltid med att ställa in sitsdjupet baktill.
Etac_Prio3A_Dynamic_pelvic_support_800x450.jpg

3. Dynamiskt bäckenstöd

Minskar automatiskt åtdraget i bakåtlutat läge och drar åt ryggbandet igen i aktivt läge. Ställ in höjden i nivå med SIPS.
Etac-Prio-comfort-lock_800x450.jpg

5. Komfortlås

Stoppar tiltläget i en förinställd vinkel. Välj mellan: 0°, 4°, 8° eller 12° sitstilt. Välj en position som används ofta, för aktivitet eller vila. Ej i kombination med elektrisk tilt.
green-line-2205x10.jpg

Se utprovninsgguider för samtliga kroppsformer.

Gå till kroppsformer