Vår visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt!

Etac förespråkar en hög standard för öppenhet, ärlighet och ansvar. Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. I linje med detta förväntar vi oss att alla medarbetare, såväl som relevanta parter som samarbetar med bolaget, träder fram och meddelar om man känner allvarlig oro för någon del av Etacs arbete.

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot våra etiska riktlinjer. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Om du är anställd på Etac uppmanar vi dig i första hand att tala med din chef.  Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB*.

Här hittar du mera information:

Kommunikationskanalen når du frånfrån till exempel PC, läsplatta, mobil.

* ”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.” WhistleB