Mål

General banner_image 5_850x325.jpg

Etac mäter, analyserar och rapportera sitt hållbarhetsarbete med hjälp av fastställda metoder.

0 Green line -image

Miljöansvar

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Minska energiförbrukningen Energiförbrukning per år 50 541 GJ 48 748 GJ 42 350 GJ 39 169 GJ
Minska utsläppen av växthusgaser Koldioxidutsläpp per år 2 579 ton 2 478 ton 2 693 ton 1 821 ton
Minimera flygresor Flygresor per anställd och år 3,6 3,0 1,3 2,0
Hållbara tillverkningsanläggningar Andel ISO 14001-certifierade fabriker 20% 20% 20% 100%
 

Socialt ansvarstagande

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Granskade leverantörer för att säkerställa uppförandekod i riskländer

Andel granskade leverantörer under två år

100% 100% 100% 100%
Främja jämställdhet mellan könen Andel kvinnor bland de 40 högsta befattningarna 30% 25% 27% 40%
Säker arbetsmiljö Arbetsrelaterade olyckor 4 5 7 0
 

Cirkulär ekonomi

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Främja återanvändning och återtillverkning av våra produkter Andel av försäljning av reservdelar och tillbehör 22% 23% 23% 30%
 

Produktdesign och produktutveckling

KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Öka användningen av återvunnet eller biobaserat/certifierat material i våra produkter Andel icke-primärt aluminium -  - 65% -
Andel stål - - 69% -
Andel återvunnen plast 1% 1% 1% 20%
Andel återvunnen textil 3% 4% 2% 20%
Andel återvunnet förpackningsmaterial 63% 65% 65% 100%