Anskaffning

Sustainability_banner6_850x325.jpg

Etac samarbetar med leverantörer och partners världen över för utveckling, produktion och distribution av våra produkter. Etac arbetar även för hållbarhet genom hela leverantörskedjan genom en uppförandekod för leverantörer och strukturerad uppföljning.

Green_image_850x10.jpg

Uppförandekod för leverantörer

Etacs uppförandekod för leverantörer gäller för alla leverantörer, deras underleverantörer och andra affärspartners som tillhandahåller produkter eller tjänster till (gör affärer med) Koncernen. Vår uppförandekod för leverantörer bygger på internationella standarder och omfattar områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet, miljö och antikorruption.

Green_image_850x10.jpg

Övervakning

Etac övervakar leverantörernas verksamhet för att utvärdera och säkerställa att de följer vår uppförandekod. Vårt övervakningsprogram består av inspektioner på plats (eller revisioner) och periodiska självutvärderingar som leverantörer utför av sina egna och underleverantörernas lokaler. Leverantören ska när som helst kunna genomgå både anmälda och oanmälda revisioner. Leverantören är skyldig att ge fysisk åtkomst till revisor från Etac eller annan av Etac utsedd revisor. Detta innebär obehindrad tillgång till alla lokaler och register samt, där detta tillhandahålls av leverantören, inhysande samt medarbetare för konfidentiella intervjuer. Frekvens och intensitet för leverantörsrevisionerna beror på och ska vara anpassat till verksamhets omfattning och inverkan.