Arbetsplats

General banner_image 22_850x325.jpg

Våra medarbetare är vår främsta tillgång, därför är engagerade och kunniga medarbetare en viktig framgångsfaktor för oss. Etac strävar därför efter att erbjuda en säker och givande arbetsplats där vi arbetar tillsammans som ett team och utnyttjar varandras unika kompetenser och kunskaper. Skapa möjligheter tillsammans!

Green_image_850x10.jpg

Mångfald och icke-diskriminering

Etac hyser tilltro till styrkan hos varje människa och strävar efter att skapa och upprätthålla en mångfaldig och inkluderande arbetsplats. Lika möjligheter gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering är således oacceptabelt, oavsett form.

initiatives_image2_550x390.jpg
Green_image_850x10.jpg
initiatives_image17_550x550.jpg

Hälsa och säkerhet

En trygg och säker arbetsmiljö är en grundläggande prioritet hos Etac. Vi respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Barnarbete och modernt slaveri, inklusive tvångsarbete och människohandel, är strängt förbjudet i vår och våra leverantörers verksamhet. För att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra förväntningar har vi en obligatorisk uppförandekod och revisioner för leverantörer. Läs mer om vår anskaffning här.

Etac strävar även efter att minimera riskerna för arbetsplatsolyckor med ambitionen att ha noll arbetsrelaterade olyckor.