Produktutveckling

Sustainability_banner1_850x325.jpg

Ansvaret för vår miljöpåverkan börjar redan vid produktutvecklingen. Etac strävar därför efter att tillämpa cirkulär produktdesign och utveckling vid utformning och omformning av nya och befintliga produkter samt att avsevärt öka användningen av återvunna och certifierade biobaserade material i alla materialkategorier.

Green_image_850x10.jpg

Förstå vår inverkan

Etac genomför kontinuerligt olika studier för att förstå vilken inverkan våra produkter har på miljön. Etac har till exempel i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan genomfört en livscykelanalys (LCA) av en av våra mest sålda produkter, rullstolen Etac Cross 5. En livscykelanalys är en metod för utvärdering av en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel och omfattar utvinning och bearbetning av råvaror, tillverkning, distribution, användning, återvinning och avfallshantering. Standarderna tillhandahålls av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och tillämpas i ISO 14040 och 14044.

initiatives_image8_550x550.jpg
Green_image_850x10.jpg
initiatives_image14_550x550.jpg

Utforska nya material och tekniker

Etac utforskar kontinuerligt hållbara alternativ för sina produkter, som biobaserade och återvunna material. Flera studier och tester pågår för att vi ska kunna utvärdera materialval, produktionsteknik och återvinningsmöjligheter.