HoverMatt luftassisterad överflyttning

Trygg och säker patientvård med HoverMatt överflyttningssystem
HoverMatt luftassisterade överflyttningssystem gör det enklare att förflytta och ompositionera patienter, samtidigt som risken för skador minskar för vårdpersonalen. Ett konstant genomsläpp av luft under den uppblåsta enheten gör att kraften som krävs för att förflytta en patient, minskar med 80-90%. Det gör det möjligt för vårdpersonal att flytta patienter på ett säkert sätt utan tunga lyft och överbelastning.

Genom att minska risken för personskador i samband med patienthantering, bidrar HoverMatt till minskade kostnader relaterade till sjukfrånvaro.

HoverMatt SPU inflated_HTAir 800x450.jpg
HoverMatt SPU Transfer-800x450.jpg

 

Trygg och säker patientupplevelse

  • Den uppblåsta madrassen ger patienten en trygg, säker och stabil överflyttning, samt minskar risken för friktionsskador och smärta.
  • Luftgenomsläpplig madrass för enpatientsbruk kan tryggt lämnas under patienten vid en kortare sjukhusvistelse.

Minskar arbetsrelaterade skador

  • Luftassisterad teknologi har visat sig minska arbetsrelaterade skador och kostnader relaterade till sjukfrånvaro.

 

Underlättar arbetet under hela vårdkedjan

  • HoverMatt kan användas vid flera överflyttningar över hela sjukhuset - från akutmottagning, röntgenavdelning, operationsavdelning, intensivvård till vårdavdelningar.

Minimerar risken för korskontaminering

  • HoverMatt SPU för enpatientsbruk förbättrar patientsäkerheten genom att eliminera risken för korskontaminering från patient till patient.
  • HoverMatt SPU följer den enskilda patienten och kasseras när patienten skrivs ut eller vid kontaminering.
HoverMatt SPU transfer between beds OR-800x450.jpg

Sårvårdshantering

Förekomsten av trycksår är ett primärt problem, eftersom de kan leda till en försämrad patienthälsa och ytterligare vårdkostnader. Därför är minskning av tryck och minimering av friktion och skjuv viktiga faktorer för att förebygga sår.

HoverMatt för enpatientsbruk kan lämnas under patienter för att hjälpa till med överflyttningar och ompositionering, samtidigt som risken för sår minskar. Eftersom HoverMatt gör vändning och ompositionering av patienten enklare för vårdpersonal, kan användningen även bidra till att förbättra efterlevnaden av vändningsprotokoll.

Friktion och skjuv
När HoverMatt luftfylls flyttas patienten på en luftkudde, vilket minskar friktion och skjuv som orsakas av vävnadens och benets motsatta dragkrafter.

Tryckmätning
Tryckmätningen visar <1 % skillnad med växeltrycksmadrass och växeltrycksmadrass med HoverMatt. Dessa tryckmätningsresultat drar slutsatsen att det inte finns någon ökad risk för trycksår med HoverMatt, vilket gör att vårdpersonal kan lämna den under patienten på ett säkert sätt.

Thermal image 1.jpg
Thermal image 2.jpg

Bild utan HoverMatt: Växeltrycksmadrass, lakan, tryckmätningsanordning, 90 kg patient

Bild med HoverMatt: Växeltrycksmadrass, lakan, tryckmätningsanordning, tömd HoverMatt, 90 kg patient

Videos