Stor överkropp

Utprovningsguide Cross 5 och Cross 6

Main image kroppsformer Cross - image block

Etac Cross 5 och Cross 6 kan ställas in för både en längre eller en kortare användare med olika kroppsformer.

Majoriteten av användarna använder standard ryggstöd. Med standard ryggstödet kan ryggstöd 3A justeras i höjdled från 32 cm till 45 cm. Med det höga ryggstödet kan du komma så högt som 51 cm. När den önskade rygghöjden har justerats och ställts in kan finjusteringen av ryggbanden göras. Därefter kan eventuella tillbehör läggas till för att stödja och forma hållningen ytterligare. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

En stor bål kräver ofta längre sitsdjup. Kontrollera att sitsen är utrustad med en sitsförlängare (1) och öppna upp höftvinkeln. Lossa alla kardborreband och placera överdraget så att det finns gott om utrymme baktill, så att sittdynan kan placeras så långt bak som möjligt. Det ger mer utrymme för stussen.

Justera lumbalvinkeln framåt och sträva mot extension av bålen (2). Se till att användaren fortfarande lutar sig mot ryggstödet. Montera ett tvärstag (3) om ett sådant inte redan finns. Använd vid behov breddande sidostopp (4) och ryggkilar (5) för att vidga den övre delen av ryggstödet.

En korrekt anpassad rullstol ska inte få användaren att känna sig begränsad i sina rörelser. Det är viktigt att skapa rätt utrymme och komfort för den större kroppen för att öka sitttoleransen.

Green line image block

Card item - Inställning av ryggstöd

2. Inställning av ryggstödet

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för stussen, låt det nedre ryggbandet vara löst åtdraget och börja med att dra åt ryggbanden i nivå med SIPS. När höftvinkeln justeras bakåt kommer ryggstödet att bli något lägre. Lägg därför till tillbehöret ryggförlängare 3A för en lång person.
Green line image block

Placering av tillbehör

Exempel på placering av tillbehör på ryggstödet. Här används sidostopp och breddningssköldar för att skapa en känsla av en bredare rygg. De fördelar även bort trycket från bröstryggen.