UTGICK 2022-04-30

logo
Etac Prio standard.jpg

Support för Etac Prio komfortrullstol (utgått)

UTGICK 2022-04-30

Ändra inställning! Det handlar om den individuella förmågan.
Vår strävan är att möta användaren på toppen av förmågan med form och stödjandeinsatser. Bättre sittande ökar aktivitets- och mobilitetsförmågan. Det är det vi kallar Ability Based Seating™.

Ability Based Seating™
Vi vet att förmågor är färskvara. Används de inte kan de försämras. Det gäller att ta tillvara på möjligheterna. En förmåga som stimuleras kan till och med stärkas, vilket kan leda till ökad sittolerans över tid.

Prio är den enda komfortrullstolen som erbjuder ett bäckenstöd för aktivt sittande. Stödet avaktiveras vid vila och ryggklädselns avlastande sköldar jämnar ut trycket i viloläge. Utifrån användarens förmåga, kan vi förbättra förutsättningarna för aktivitet och mobilitet genom bättre sittande. Det kallar vi Ability Based Seating™. Så våga ändra inställning!

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.

Videos